Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers                 Uw hulp en solidariteit maken het verschil!


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Jaarverslag 2022 Aanmelden Leven met weinig geld Leenfonds Schuldhulpmaatje Humanitas Leergeld Werk en Inkomen Informatie Brochure ANBI


Werkgroep Arme Kant van Meppel


De  werkgroep is in 1992 opgericht vanuit het thema Rechtvaardigheid, met als doel huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen en een bondgenootschap met hen aan te gaan.

In de Werkgroep Arme Kant van Meppel zijn verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.

Op verschillende manieren komt de Werkgroep op voor de belangen van de minima in de gemeente Meppel.Doelstelling van Werkgroep Arme Kant van Meppel

-  In gesprek gaan met uitvoerende instanties en (plaatselijke) politiek om zo de uitvoering van wet- en regelgeving te optimaliseren en te werken aan de realisering van een goed minimabeleid.

- Samen zoeken naar manieren om de sociale en financiële positie van uitkeringsgerechtigden en minima te verbeteren.

- De inwoners van de gemeente Meppel bewust maken van de problemen van minima en uitkeringsgerechtigden om zo te komen tot: Solidariteit voor en door Meppelers.

- Fondswerving voor het organiseren van activiteiten zoals Kerstactie, dagje Attractiepark Slagharen, zwembadkaartjes enz.

- Wilt u met ons meepraten of denken over deze problematiek, bezoek dan gerust onze maandelijkse bespreking en kom met ideeën of suggesties.
 


Solidariteit voor en door Meppelers