Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Jaarverslag 2019 aanmelden Leenfonds Schuldhulpmaatje Kind Support Humanitas Werk en Inkomen Regelingen 2020 ANBI

Print onderstaand opgaveformulier uit.


Opgaveformulier Arme Kant van Meppel 2020


Dit formulier inleveren bij: Receptie van De Plataan

(ingang Vledderstraat via het schoolplein)

of opsturen naar:  De Plataan, t.a.v. Stichting Arme Kant van Meppel,

    Vledderstraat 3,  7941 LC  Meppel

of via mail: armekantmeppel.acties@gmail.com







Let op: U moet zich elk jaar opnieuw aanmelden.


Privacy verklaring:

U geeft met de opgave toestemming tot verwerking van uw gegevens in het bestand van de Stichting Arme Kant van Meppel. Uw gegevens staan alleen ter beschikking van de Stichting en worden nooit gedeeld met derden.

Het is mogelijk dat wij meer gegevens van u opvragen om na te gaan of u tot onze doelgroep behoort.