Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door MeppelersWie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Jaarverslag 2020 Aanmelden Leven met weinig geld Leenfonds Schuldhulpmaatje Humanitas Leergeld Werk en Inkomen Regelingen 2021 ANBI

Stichting Arme Kant van MeppelJaarverslag 2020
Covid-19


Over het jaar 2020 is een grauwsluier komen te liggen door het uitbreken van een pandemie. Het virus Covid-19 maakte het in toenemende mate onmogelijk om fysiek te overleggen en stond in de weg aan enige jaarlijkse acties (zowel het zwembad als het theater waren beperkt open respectievelijk geheel gesloten en het jaarlijkse ‘Dagje Slagharen’ kon helaas niet doorgaan dit jaar).


Van Werkgroep naar Stichting


In 1992 werd de werkgroep Arme Kant van Meppel gevormd. Tot dan toe maakte dit deel uit van de Raad van Kerken. Het begon in feite met het herverdelen van kerstpakketten. Ze werden ingebracht door werkende Meppelers en uitgedeeld aan de sociaal zwakkeren in de gemeente.

In de loop der jaren werden er meer acties gehouden en werd de doelstelling ruimer dan pure ondersteuning: op verschillende manieren kwam de Werkgroep op voor de belangen van de minima in de gemeente Meppel, bijvoorbeeld door de lokale politiek kritisch te volgen.

Maar het zijn toch vooral de diverse activiteiten die de ‘Arme Kant’ bekend maken en er voor zorgen dat ook de doelgroep  van de stichting mee kan doen met de samenleving in Meppel.

In 2019 wordt de werkgroep ondergebracht in een stichting. Daarmee is de verantwoording van de activiteiten alsook van de financiële huishouding formeel vastgelegd en geregeld. De  stichting is geaccepteerd als algemeen nut beogende instelling, een ANBI. Giften zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In het bestuur van de stichting namen de leden van de werkgroep plaats. In 2019 werd het voorzitterschap door de heer H. Rous overgedragen aan de heer J.H. Bloksma. De heer H. Rous is penningmeester geworden, het secretariaat wordt beheerd door de heer K.D. Stoer. Daarnaast nemen deel de bestuursleden mevrouw A.M.G. van Dam-Kinds en mevrouw W. van Schilfgaarde die in 2020 de heer W.N. Middelkoop heeft opgevolgd.


De Doelgroep


De stichting heeft als doel zich in brede zin in te zetten voor de minima van de gemeente Meppel. Dit omvat belangenbehartiging en informatieverstrekking en bovenal actieve en concrete ondersteuning bieden aan de minima door hen te betrekken bij acties voor kaartjes voor zwembad en theater, voor cadeaubonnen voor supermarkten met de kerst en voor een dagje uit of een korte vakantie.                                                                                                            Daarbij hanteert de stichting een minimum besteedbaar inkomen van 110% van het sociaal minimum exclusief vakantietoeslag. Minima kunnen zich aanmelden via een opgaveformulier dat op verschillende plaatsen beschikbaar is (bijvoorbeeld bij de Plataan, de Mensa en de Poele).  Ook kan het via de website of de mail. In de loop van 2020 is bovendien het bestand geactualiseerd doordat alle geregistreerden zijn benaderd met de vraag of zij nog in aanmerking kunnen en willen komen. Eind 2020 waren er 686 gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden geregistreerd bij de stichting.

Waarschijnlijk zijn er echter meer inwoners die met een minimaal inkomen moeten zien rond te komen en in dat kader is het jammer dat de gemeente gestopt is met de jaarlijkse persoonlijke benadering van uitkeringsgerechtigden met informatie over onder andere de Arme Kant.


Samenwerking


Naast de  ondersteuning door  Welzijn Mensenwerk dient vermeld te worden dat de Protestantse Kerk gratis vergaderruimte beschikbaar stelt, zodat er weinig tot geen kosten zijn gemaakt.

Er is in allerlei vormen overleg geweest met zowel de gemeente als met partnerorganisaties.

Met de wethouder sociaal domein is er sinds 2019 een periodiek overleg (om de drie maanden) en de stichting neemt deel aan het zogenaamde ketenoverleg, waarin getracht wordt samen te werken op het gebied van schuldhulpverlening. Verder zijn er nauwe contacten met de Mensa, het Leenfonds en is er bijvoorbeeld overleg geweest voor een eventuele samenwerking met de stichting Present, de Voedselbank, maar ook met Rebecca, een serviceclub voor vrouwen.

Voor de activiteiten is natuurlijk geld nodig en naast de vele giften van particulieren kunnen  we gebruik maken van fondsen en is er in december elk jaar ook een uitgebreide actie om geld in te zamelen om de kerstactie te bekostigen.Activiteiten


- Vakantie. Weekend/midweek

Dankzij sponsoring van de Rotary  Meppel was het ook dit jaar mogelijk om, in het laagseizoen, een midweek of weekend weg op vakantiepark Slagharen aan te bieden aan 25  gezinnen. In verband met de Corona pandemie hebben er 16 gezinnen gebruik van gemaakt.


-   Schouwburg Ogterop

De voor theater Ogterop verkochte kaarten zijn in verband met de Corona Pandemie teruggenomen en de betaalde gelden zijn aan de betrokkenen terugbetaald.


- MHV actie

De Arme Kant heeft in juni mede om de Meppeler middenstand te ondersteunen in samenwerking met de Meppeler Handelsvereniging voor ruim € 15.000 cadeaubonnen  verstrekt aan de minima (ruim 600 gezinnen kregen 5 bonnen ad € 5 per stuk) die besteed konden worden bij de winkels in Meppel.


- Lego Techniks

In september is het dank zij een hobbyist-verzamelaar van Lego Technics mogelijk gemaakt dat 42 stuks Lego uitgedeeld kon worden aan kinderen van rond de 12 jaar.

- Satijntje

Het productiehuis Valentijn stelde rond de verjaardag van Sint Nicolaas dankzij de Lionsclub Meppel 50 prachtige kinderboeken ter beschikking die verdeeld zijn onder gezinnen met kinderen.


- Oliebollen van Taste Away

In december werd de Arme Kant benaderd door ‘De Beurs’ die samen met ‘De Nachtwacht’ en ‘Spijkerman Evenementen’ een drive thru hadden georganiseerd voor oliebollen, om dit een dagdeel voor de doelgroep te doen. 3000 oliebollen gingen over in blije handen.


- Kerstactie. 2020

Aan 686 huishoudens met een laag besteedbaar inkomen zijn  voor de decembermaand  waardebonnen ad € 35,00 aangeboden die besteed konden worden bij een plaatselijke supermarkt.
Financieel overzicht activiteiten 2020 Arme Kant van Meppel


Inkomsten:                                                                                  Uitgaven:

Activiteiten 2020:                                                                       Activiteiten 2020:


Uitgifte van 604 MHV bonnen a  € 25,00                                       Kosten MHV bonnen             € 5.100,00

Mid /WeekendSlagharen


Eigenbijdragen:17 x € 25,00                            425.00                  Kosten 17 x € 229,00              € 3.893,00             

Bijdragen Rotary Meppel                              3.893.00


Avondje uit Ogterop   130 maal

Eigenbijdragen: 130 x € 2,50                           325,00                  Entreekaartjes:130 x € 2,50       € 325,00

Kerstactie 2020

Uitgifte van 693 Supermarkt Cadeaukaarten  € 35,00                   Kosten Cadeaukaarten         € 24.255,00

Kosten Kerstactie                                             878,39

Kosten bank/website/ Diverse                         599,44

Donaties 2020

Donaties Particulieren                             € 10.150,00

Donaties Fondsen / Bedrijven                    36.510,00

o.a. Waarborgfonds /  Burgerweeshuis

St. Gezondheidzorg  /  Rabobank

Rotary Meppel / Gebr. Baron v Steenwijk

PG Meppel / Diac.Geref. Vrij Gem.

Diaconie Herv.Geref.Kolderv

Diaconie Gerf. Kerk.Vrijgem

Diaconie Gerf. Kerk Ruinerwold

Statiegeld bakken AH. / Jumbo                   2.094,15

Subsidie gemeente Meppel                           268,59