Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door MeppelersWie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Jaarverslag 2022 Aanmelden Leven met weinig geld Leenfonds Schuldhulpmaatje Humanitas Leergeld Werk en Inkomen Informatie Brochure ANBI

Het jaarverslag van 2022 van de Stichting Arme Kant van Meppel


De Arme Kant van Meppel is in 1992 opgericht en sinds 2019 een stichting.  Zij zet zich in voor inwoners van de gemeente Meppel met een laag besteedbaar inkomen. Zo zijn er ook in dit verslagjaar diverse acties ondernomen. Daarbij hanteert de stichting het criterium dat het inkomen niet meer bedraagt dan 110% van het sociaal minimum exclusief vakantietoeslag . Minima kunnen zich aanmelden via een opgaveformulier dat op verschillende plaatsen beschikbaar is (bijvoorbeeld bij de Plataan en de Mensa).  Ook kan opgave via de website of de mail.                                                              

Om een en ander mogelijk te maken wordt samengewerkt met serviceclubs die acties of sponsoring aanbieden, maar uiteraard ook met de gemeente en stichting Welzijn, alsook met bijvoorbeeld organisaties binnen het Armoedepact en het Ketenoverleg.      

                                                                       Activiteiten

In 2022 is theater Ogterop weer druk bezocht, ook door de minima. In nauwe samenwerking met Ogterop zijn 76 kaartjes tegen een lagere prijs verkocht voor kindervoorstellingen (mogelijk gemaakt door Lions Zw Drenthe) en 156 voor gewone voorstellingen.     Van het jaarlijkse dagje Slagharen maakten 859 deelnemers van de doelgroep gebruik voor € 2,50 per persoon. Eventueel kon men meereizen met de door de firma Boerhof beschikbaar gestelde bus. Ook dit jaar is bovendien in het laagseizoen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor € 25,00 een midweek of weekend vakantie te houden in Slagharen. Daarnaast zijn er in totaal 2988 zwembadkaartjes verstrekt voor 1 euro, zodat in de zomer met name de kinderen onbezorgd konden zwemmen. En 90 mensen hebben voor die prijs het Drukkerij Museum bezocht. Ook konden de kinderen (385) zich voor € 2,50 vermaken in het klimpark van Bad Hesselingen. En als altijd werd het jaar afgesloten met de kerstactie, dit jaar werd niet alleen de bekende supermarktbon ad  € 35,00  verstrekt maar bovendien ook de Meppelpas ter waarde van € 15,00. Aan 742 huishoudens.  

Daarnaast organiseerde de serviceclub Lions Meppel Reestdal in nauwe samenwerking met de Arme Kant een kerstdiner (“Meppel Eet Samen”) in de Samenstroom voor uiteindelijk 140 personen.

Sinds november 2021 verzorgt de stichting met medewerking van zo’n vijf vrijwilligers huiswerkbegeleiding in de Haveltermade voor kinderen in de groepen zes tot en met acht. Veelal gaat het om kinderen die nieuw zijn in Nederland en dus alleen al met de taal een achterstand hebben in hun ontwikkeling. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de schoolmaatschappelijk werkster van de stichting Welzijn en met kc Avontuur. Na een moeizame start komen er per keer (elke week wordt dit anderhalf uur gratis aangeboden in buurtcentrum De Poele) tien tot veertien kinderen uit groep 6 tot en met 8.

Deze activiteiten werden mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Waarborgfonds, het Burgerweeshuis, de Rabobank, Rotary IJhorst-Staphorst, Lions Meppel Reestdal en Lions Zuidwest Drenthe, Isala Meppel, The Roaring Twenties en horeca- en andere bedrijven, kerkelijke organisaties en vele bijdragen van particulieren.

Tot slot is er in samenwerking met Stichting Leenfonds in verband met de sterk stijgende energiekosten en inflatie een overleg aangegaan met de gemeente om een energiearmoede fonds op te richten en vandaar uit daadwerkelijke steun te bieden aan mensen die door deze omstandigheden in de problemen zijn gekomen.


                                                            Het Bestuur

Van het bestuur van de stichting maken deel uit de heren J.H. Bloksma, voorzitter, H. Rous,  penningmeester en K.D. Stoer, secretaris en mevrouw A.M.G. van Dam-Kinds.